Eenvoudige stappen om te voorkomen dat je arm wordt maar rijker wordt De komende jaren

Hoe komt geld in jouw bezit?

Waarschuwing: dit bericht gaat over jouw belangen en kan (daarom) afwijken van wat andere mensen jou vertellen. Dit bericht is een gratis aanvulling op mijn training.

Banken mogen van toezichthouders (veel) meer dan 10 x zo veel geld uitlenen dat dan zij van spaarders ontvangen. Zodra je een lening afsluit bij een bank, creëert (verzint) de bank geld dat er nog niet was. Je leest het goed. Dus over jouw spaargeld krijgt de bank dus meer dan 10 keer rente. Nu snap je misschien beter waar de winst en bonussen vandaan komen.

 Welke enorme nadelen heeft dit voor jou?

Vanwege de rente en inflatie (=stijgende kosten van producten vergeleken met een jaar geleden) neemt de totale schuld in een land elk jaar toe. Tientallen jaren lang. Totdat de schulden niet meer zijn te betalen. In de geschiedenis heeft een geldsysteem zonder dekking van bijvoorbeeld goud hooguit tientallen jaren bestaan. En de geschiedenis herhaalt zich vaak.

 Maar geld bestaat toch al eeuwen?

Dat klopt. Geld bestaat al eeuwen. Het was al die eeuwen mogelijk om geld om te ruilen tegen goud of zilver (verzilveren). Er was dus echte dekking voor het geld. Dit heet goudstandaard. Het grote voordeel was dat de uitgevers van het geld niet snel in de verleiding kwamen om meer geld uit te geven dan er goud is. Zo kwam er steeds meer vertrouwen in geld en was vermogen opbouwen via sparen zinvol.

Zware armoede

Door de hoge kosten van Eerste wereldoorlog kregen onder andere Duitsland en Engeland enorme schulden. Vanwege deze grote schulden verlieten Europese landen de goudstandaard en gingen meer geld drukken. In 1923 ontstond zeer grote inflatie in Duitsland. Recentere voorbeelden zijn Argentinië in 2002 en Zimbabwe. Gepensioneerden en andere mensen die geld hadden gespaard of belegd vervielen in armoede. De economie kwam grotendeels tot stilstand. Er was grote maatschappelijke onrust en er ontstond ruilhandel.

Herstel van welvaart

In 1944 werd afgesproken dat (bijna) alle soorten geld zijn in te ruilen tegen de Amerikaanse dollar. Dat was in Bretton Woods.  En deze dollar kon tegen goud worden geruild. Dus opnieuw was er een goudstandaard. De welvaart in het Westen en elders nam toe.

Vanwege het vertrouwen in de dollar werd het voor Amerika verleidelijk om meer dollars te drukken. Meer dan er goud was. Daardoor steeg de prijs van goud ten opzichte van de dollar. De Centrale bank verkocht jarenlang massaal goud om de prijs te drukken. Toch bleef de goudprijs stijgen.

Weer einde goudstandaard

In 1971 werd besloten door president Nixon dat de dollar niet langer was in te ruilen tegen goud, alleen tegen andere dollars. Dus was dit het einde van de goudstandaard. Amerika had steeds meer en meer geld nodig voor o.a. rentebetalingen en militaire uitgaven. (o.a. Vietnam, koude oorlog, Golfoorlogen en Afghanistan). De inkomsten stegen helaas minder hard.

Sinds 1971 is de totale schuld van huishoudens en de staat steeds verder opgelopen en wordt er nog weinig gespaard. Ook in Europa namen de schulden toe.  Al die jaren is er inflatie.  Stijgende huizenprijzen is een vorm van inflatie. In de jaren negentig stegen de huizenprijzen hard in veel Westerse landen. Dat kwam mede door een lage hypotheekrente en omdat mensen veel mochten lenen.

In al die jaren bleef de goudprijs steeds doorstijgen Anders gezegd: De prijs van goud bleef gelijk maar het geld werd minder waard. De enige uitzondering was begin jaren tachtig vanwege een speciale reden. Toen werd de rente in Amerika sterk verhoogd om de zeer hoge inflatie te bestrijden. Alleen wordt een enorme renteverhoging zelden toegepast door Centrale banken Waarom? Omdat hoge rente leidt tot dure leningen en minder investeringen en daardoor economische teruggang (recessie). En in de jaren tachtig was er een zware recessie. Mensen boven de veertig jaar kunnen zich dat nog herinneren.

En nu?

De rente staat nu historisch laag maar het is niet te verwachten dat deze (sterk) wordt verhoogd. Daarom zal de goudprijs naar verwachting blijven doorstijgen de komende jaren. Gezien het feit dat de gouden standaard al eeuw heeft bestaan, is het zeker niet ondenkbaar dat goud weer belangrijk wordt. Of dat de goudstandaard zelfs terugkeert. De prijs van goud is de laatste tijd al sterk gestegen. Tussentijdse correcties blijven natuurlijk mogelijk. En bij goud wordt er net als bij contant geld of een betaalrekening geen rente vergoed over het bezit.

Alternatieven voor (spaar)geld:

De lage rente maakt het verlies aan koopkracht door inflatie niet goed. Dus sparen is vrijwel zeker geld verliezen. Vooral als deze situatie enkele jaren voortduurt, lopen deze verliezen op.

Rendementen op aandelen waren van 1 januari tot begin augustus dit jaar in Europa en elders negatief en in Nederland -16%. Bron: Financieele Dagblad van 6 augustus 2011. Ook in veel andere perioden waaronder 2008 waren er negatieve rendementen.

Rendementen op obligaties (schulden van overheden en bedrijven) staan sinds 2008 ook onder druk of dalen sterk. Steeds meer partijen vrezen dat landen en anderen hun leningen niet volledig kunnen terugbetalen. Europese ministers proberen actief het vertrouwen in obligaties en de Euro te herstellen.

Vanwege deze redenen is het voor pensioenfondsen ook lastig om geld te verdienen voor jou.

Kredietbeoordelaars hebben sinds enkele weken ook minder vertrouwen in de Verenigde Staten. Bij geld op de bank, obligaties en aandelen is er altijd een risico dat de tegenpartij (buiten zijn schuld om) niet kan betalen. Dit heet tegenpartijrisico. Goud kent geen tegenpartijrisico.

 Conclusie

Er zijn dus weinig alternatieven om te voorkomen dat je armer wordt. Of rijker wordt. Zeker als het vertrouwen in geld of partijen die geld uitlenen (nog) minder wordt. Vanwege onzekere gebeurtenissen is spreiding is altijd verstandig. Je mag dit bericht doorsturen aan mensen die jij belangrijk zijn voor jou.

Welke maatregel heb ik en veel anderen al genomen?

Ik heb Euro’s geruild voor goud en zilver zonder het thuis te bewaren.

 Klik hier voor meer informatie.

 Wil je eerst een duidelijke uitleg hoe banken geld maken? En waarom dit altijd leidt tot steeds hogere schulden? Bekijk dan deze video met schokkende onthullingen (Nederlands ondertiteld). Ik dank je voor je aandacht. Hier is de video 

 Waarom is wel bijna noodzakelijk dat ik een financiële buffer opbouw? Voor jezelf en de mensen die belangrijk voor jou zijn. Hierover gaat de volgende nieuwsbrief. Klik hier om jouw bezit en toekomst veilig te stellen.

Met vriendelijke groeten, Wim Leegwater

Gerelateerde berichten:

  1. de Rijken worden rijker en de armen armer. Maar Waarom?
  2. 8 eenvoudige stappen om thuis geld en tijd te verdienen
  3. Oplichters ontmaskerd] Zorg dat je geen klant van hen wordt
  4. Een veilig en rustig 2012
  5. video Willem Middelkoop

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post Navigation