informatie over hoe je facebook, twitter en hyves in je voordeel kunt toepassen

Steeds zoek ik naar waardevolle informatie voor mezelf, mijn blog en mijn netwerk.

Bijna dagelijks hoor en lees je in de media over toepassingen van sociale media. Recente voorbeelden: populaire televisieprogramma’s als de Voice of Holland en de afvallers XXL waarbij kijkers en kandidaten met elkaar informatie uitwisselen. Bij de machtsovername in Tunesië speelden sociale media een belangrijke rol. In Egypte is het nu onrustig.

Maar wat is twitter, hyves en faceboek en hoe kan ik die in mijn voordeel gebruiken? Of ik wil alleen snappen waar anderen zo enthousiast over zijn.

Ik werk al meer dan een jaar samen met Johan Vergeer en hij wees mij op de video hierover van expert Rob van den Borne.  Klik hier voor de video
http://socialmedia365.eu/prod1/vinden-binden-vertrouwen726

Geschreven door Wim Leegwater

Geen gerelateerde berichten.

3 Thoughts on “informatie over hoe je facebook, twitter en hyves in je voordeel kunt toepassen

  1. Hello! kcdfdfk interesting kcdfdfk site!

  2. I was seriously searching for anything on this subject and your writing perfectly suits my current needs. Will you please blog more along these lines? Readers must find this knowledge as well as the sort of unbiased viewpoint that you offer.

  3. I can tell the understanding of this subject matter is profound and thorough. What a treat to discover someone blogging whom not simply possesses information but in addition the opportunity to communicate by means of easy to picture and recall info-bytes. Blog more!

Post Navigation